مهمانی خدا

 • دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

  دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم خدایا مرا در این ماه به پوشش و پاکدامنی بیارای، و به لباس قناعت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشان، و بر عدالت و انصاف وادارم نما، و مرا در این ماه از هرچه می‌ترسم ایمنی ده، به نگهداری‌ات ای نگهدارنده هراسندگان.

 • دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

  دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم خدایا دوست گردان نزد من در این ماه احسان و نیکی را و ناخوش‌دار در پیش من در این روز فسق و نافرمانی و گناه را و حرام گردان در این روز بر من خشم کیفربار و آتش (سوزان) را به کمک خودت، ای فریاد رس فریادخواهان.

 • دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

  دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

  خدایا در این ماه مهرورزی به ایتام، و خوراندن طعام، و آشکار کردن سلام، و همنشینی با اهل کرامت را نصیبم فرما، به عطایت ای پناهگاه آرزومندان.

 • دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

  دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

  خدایا مرا در این ماه بر روزه و شب زنده‌داری‌اش یاری ده، و از لغزش‌ها و گناهانش دورم بدار، و ذکرت را همواره روزی‌ام کن، به توفیقت‌ای راهنمای گمراهان.

 • دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

  دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

  خدایا، مرا در این ماه در معرض نافرمانی‌ات وامگذار و با تازیانه‌های انتقامت عذابم مکن و از انگیزه‌های خشمت دورم بدار، به مهرورزی و عطاهایت،‌ای نهایت شوق مشتاقان.

 • دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

  دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

  خدایا قرار بده مرا در این روز از آمرزش جویان و قرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستان نزدیکت به مهربانی خودت، ای مهربان‌ترین مهربانان.

 • دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

  دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

  خدایا در این ماه برای برپاداشتن امرت نیرومند ساز مرا، و شیرینی ذکرت را به من بچشان، و ادای شکرت را به من الهام فرما، و به نگهداری و پوششت نگاهم بدار، ای بیناترین بینندگان.

 • دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

  دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

  خدایا در این ماه به من تیزهوشی و بیداری عنایت فرما، و از بی‌خردی و اشتباه دورم ساز، و از هر خیری که در این ماه نازل می‌کنی، برایم بهره‌ای قرار ده، به بخشش خودت، ای بخشنده‌ترین بخشندگان.

 • دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

  دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

  خدایا در این روز مرا به خشنودیت نزدیک ساز و از خشم و غضبت دور فرما و مرا به قرائت آیات قرآنت موفق بدار، به حق رحمتت، ای مهربانترین مهربانان.

 • دعای روز اول ماه مبارک رمضان

  دعای روز اول ماه مبارک رمضان

  خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار بده ، و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما ، ومرا از خواب غافلان "از یاد تو " هوشیار وبیدار ساز و هم در این روز جرم و گناهم را ببخش ای خدای عالمیان و از زشتی هایم عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران.