مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان در دانشکده افسری امام علی (ع)