محمدامین باقری

  • چرا نیامدند؟

    یادداشت/ محمدامین باقری؛

    چرا نیامدند؟

    محمدامین باقری طی یادداشتی نوشت: از رقبای اصلی انتخابات88 گرفته تا ربع‌پهلوی و منافقین و از رژیم‌صهیونیستی و آمریکا گرفته تا آل‌سعود و ملیجک‌های لندن‌نشینش، هریک به سهم خود کاهش میزان مشارکت را محصول کمپین و دعوت خود می‌دانند.