۴ مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در مجلات معتبر علمی Q۱ نمایه شد.

نمایه ۴ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از کرمانشاه، چهار مقاله صهباالسادات رجامند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در مجلات بین‌المللی و معتبر علمی Q۱ نمایه شد.

مقاله اول با عنوان:« Analysis of effect of physical parameters on the performance of lead acid battery as efficient storage unit in power systems using new finite-element-method-based model » در مجله« Journal of Energy Storage, ۲۰۲۱, Available online ۱۹ November ۲۰۲۱, ۱۰۳۶۲۰» با IF=۶.۵۸۳ در سال ۲۰۲۱ به‌صورت Q۱ پذیرفته و به‌صورت آنلاین چاپ شده است.(بیشتر بخوانید)

در این مقاله بررسی شده است که باتری‌ها به‌عنوان واحدهای ذخیره انرژی نقش مهمی در سیستم‌های قدرت دارند و از باتری‌های شناخته‌شده، باتری سرب اسیدی به دلیل هزینه کم، نرخ شارژ/دشارژ و کارایی مؤثر مورد توجه بوده و به‌طور گسترده در سیستم‌های فنی استفاده می‌شود؛ با توجه به پیچیدگی ساختار باتری سرب اسیدی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی این عنصر می‌تواند برای تشخیص رفتار و جزئیات آنالیز آن ازنظر فرآیند شارژ، اثر حرارتی و عملکرد، مفید باشد.

در این مقاله، یک مدل جدید مبتنی بر روش المان محدود(FEM) با استفاده از معادلات انرژی پیشنهاد شده که در آن شبیه‌سازی برای ارائه عملکرد این باتری در شرایط مختلف انجام می‌شود، اثر دما در نرخ شارژ/دشارژ نیز تحلیل می‌شود و کارایی باتری سرب اسید بر اساس مدل پیشنهادی در نتایج شبیه‌سازی نشان داده‌ شده، علاوه بر این، تجزیه‌ و تحلیل تعداد چرخه، ظرفیت و فرآیند شارژ/دشارژ ارائه شده است تا توضیح واضح‌تری از این رفتار باتری ارائه شود، همان‌طور که در نتایج شبیه‌سازی نشان داده‌شده، دشارژ خودبه‌خود این باتری ناچیز است و با استفاده از حالت جریان حرارتی کم، تلفات توان باتری کاهش می‌یابد که منجر به راندمان بیشتر و جریان و ولتاژ پایدارتر در درگاه خروجی باتری می‌شود.

مقاله دوم با عنوان:«Load frequency control and dynamic response improvement using energy storage and modeling of uncertainty in renewable distributed generators» در مجله«Journal of Energy Storage, Vol. ۳۷, May ۲۰۲۱, ۱۰۲۴۶۷» با IF=۶.۵۸۳ در سال ۲۰۲۱ پذیرفته‌شده و در جلد ۳۷ مجله چاپ شده است.

در این مقاله می‌خوانیم: برای بهبود عملکرد دینامیکی سیستم قدرت و کنترل پایداری فرکانس، کنترل فرکانس بار(LFC) بر اساس استراتژی افتی باید ارائه شود، کنترل‌کننده PID نیز علاوه بر روش droop برای حفظ فرکانس بار پایدار استفاده می‌شود و در سیستم‌های قدرت جدید مانند ریز شبکه‌ها با ژنراتورهای پراکنده کم اینرسی(DG)، تنها استفاده از روش LFC برای ارائه فرکانس بار پایدار و اشتراک توان متعادل کافی نیست؛ بنابراین، رویکرد LFC اصلاح‌شده مورد نیاز است. عنصر ذخیره انرژی راه‌حل ارزشمندی بوده که برای مبارزه با شرایط گذرا نامطلوب در فرکانس بار و اشتراک توان ارائه شده و از بین عناصر ذخیره‌سازی مختلف، ذخیره‌سازی انرژی مغناطیسی ابررسانا(SMES) در این مقاله به دلیل پاسخ دینامیکی سریع و مشخصه اینرسی مطلوب انتخاب شده است.

در ادامه مقاله آمده است: با استفاده از مدل‌سازی دقیق SMES، توان رزرو شده در زمان‌های خارج از پیک می‌تواند برای تزریق توان مورد نیاز در تغییرات بار ناگهانی برای ارائه فرکانس پایدار و اشتراک توان متعادل مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر این، نبود قطعیت DG های تجدیدپذیر مانند فتوولتائیک(PV) و توربین بادی(WT) را می‌توان به‌عنوان ورودی اختلال در ریزشبکه در نظر گرفت؛ استفاده از SMES در ریزشبکه، مدل‌سازی دقیق رفتار دینامیکی SMES در بلوک کنترل و مدل‌سازی نبود قطعیت‌های DGs با توابع احتمال مناسب در ساختار کنترل پیشنهادی منجر به رویکرد پایدارتر می‌شود که در نتایج شبیه‌سازی این مقاله نشان داده‌شده است.

مقاله سوم با عنوان:«Vehicle-to-Grid and vehicle-to-load strategies and demand response program with bender decomposition approach in electrical vehicle-based microgrid for profit profile improvement» در مجله «Journal of Energy Storage, Volume ۳۲, December ۲۰۲۰, ۱۰۱۹۳۵» به‌صورت Q۱ با IF=۶.۵۸۳ در سال ۲۰۲۰ پذیرفته‌شده و در جلد ۳۲ چاپ شده است.

در خلاصه‌ای از این مقاله ذکر شده: ریزشبکه مبتنی بر وسایل نقلیه الکتریکی(EV) فرصتی برای استفاده از واحدهای ذخیره انرژی سیار دارد که در آن EV می‌تواند به ریزشبکه در پشتیبانی از نیازهای بار و حفظ کیفیت ولتاژ و مشخصات توان کمک کند، با این حال، در زمان ترافیک خودروهای الکتریکی، ریزشبکه از تقاضای بالای خودروهای الکتریکی و بارها رنج می‌برد و برنامه‌ریزی توانی EV می‌تواند بر چالش‌های مشخصات سود، پشتیبانی تقاضا و مشخصات هزینه در ریزشبکه غلبه کند.

در ادامه این مقاله بررسی شده است که دو استراتژی مانند انتشار توان از EV به شبکه اصلی(V۲G) و از EV به بار(V۲L) می‌تواند برای کاهش هزینه و جلوگیری از خرید انرژی از شبکه اصلی استفاده شود. در زمان‌های پر تقاضا، ریزشبکه باید انرژی را از شبکه اصلی خریداری کند که در نتیجه مشخصات هزینه را افزایش می‌دهد؛ برای غلبه بر مشکل پشتیبانی تقاضای بالا، برنامه پاسخ به تقاضا نیز برای کاهش بارها در مدت‌زمان اوج بارها یا انتقال آنها به زمان‌های خارج از اوج استفاده می‌شود، روش تجزیه Bender و روش لاگرانژ یک رویکرد قوی در این مقاله برای بهینه‌سازی ریزشبکه ازنظر زمان‌بندی EV و برنامه پاسخ تقاضا برای به دست آوردن مشخصات هزینه و سود مطلوب ارائه می‌کنند.

مقاله چهارم با عنوان:«Effect of demand response program of loads in cost optimization of microgrid considering uncertain parameters in PV/WT, market price and load demand» در مجله «Energy, Volume ۱۹۴, ۱ March ۲۰۲۰, ۱۱۶۹۱۷» به صورت Q۱ با IF=۷.۱۴۷ در سال ۲۰۲۰ پذیرفته‌شده و در جلد ۱۹۴ چاپ شده است.

در خلاصه‌ای از ترجمه این مقاله می‌خوانیم: استفاده از ژنراتورهای پراکنده تجدیدپذیر به‌عنوان سلول فتوولتائیک و توربین بادی در ریزشبکه موجب بهره‌برداری از انرژی سبز و رایگان بوده و با این حال، نبود قطعیت انرژی تولیدشده از این منابع ممکن است برنامه‌ریزی انرژی برای تقاضای بار را دست کم بگیرد و نبود قطعیت ممکن است از قیمت بازار و تقاضای بار علاوه بر ژنراتورهای تجدیدپذیر تولید پراکنده باشد، برای غلبه بر چالش نبود قطعیت، سیستم ذخیره انرژی و برنامه پاسخ به تقاضا با همکاری کاربران در سمت تقاضا به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای برنامه‌ریزی جریان انرژی در ریزشبکه برای تضمین پایداری ولتاژ و پشتیبانی از بار ضروری استفاده می‌شود.

در این مقاله، پاسخ تقاضای مبتنی بر قیمت برای بارهای صنعتی، تجاری و خانگی در نظر گرفته شده که در آن اثر پاسخ تقاضا بر کاهش هزینه مورد تجزیه‌ و تحلیل و بحث قرار گرفته، تقاضای برق و گرما در ریزشبکه در نظر گرفته می‌شود در حالی که نبود قطعیت ژنراتورهای تجدیدپذیر پراکنده، قیمت بازار و تقاضای بار با روش تخمین نقطه‌ای مدل‌سازی و برآورد می‌شوند و نتایج شبیه‌سازی با سه سناریو با و بدون برنامه پاسخگویی تقاضای مبتنی بر قیمت انجام‌شده و نتایج با هم مقایسه می‌شوند؛ همان‌طور که در نتایج شبیه‌سازی نشان داده‌شده، پاسخ تقاضا هزینه کل را بسیار کاهش داده(۲۲-۲۸٪) مربوط به مورد بدون آن) که در آن افت ولتاژ (حداکثر ۱.۵٪) و انحراف توان (حداکثر ۱.۳۳٪) نیز در ریزشبکه بهبود یافته است.

انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۶۲/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی