دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران از گروه علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در رساله دکتری خود گرایش به دروغ‌گویی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن را بررسی کرد.

گرایش به دروغ‌گویی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از تبریز، نخستین دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران از گروه علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با دفاع از رساله خود فارغ‌التحصیل شد.

رقیه ولایتی دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران با موضوع بررسی گرایش به دروغ‌گویی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به‌عنوان نخستین فارغ‌التحصیل گروه علوم اجتماعی و ارتباطات این دانشگاه از رساله خود دفاع کرد.


بیشتر بخوانید:

نخستین دانشجوی دکتری عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز دانش‌آموخته شد


رقیه ولایتی با راهنمایی داود ابراهیم‌پور عضو هیئت علمی علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه آزاد تبریز، محمدباقر علیزاده‌اقدم عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز به‌عنوان راهنمای دوم و مشاوره محمد عباس‌زاده عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و با داوری صفر حیاتی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه شهید مدنی، صمد صباغ عضو هیئت علمی علوم اجتماعی و ارتباطات واحد تبریز و کمال کوهی عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با درجه بسیار خوب نام خود را به‌عنوان نخستین فارغ‌التحصیل دکتری این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ثبت کرد.

دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز درباره چکیده و خلاصه رساله خود در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: پژوهش با هدف «بررسی میزان گرایش به دروغگویی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن» است. روش پژوهش، پیمایش است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز با حجم نمونه ۳۷۵ نفر با استفاده از فرمول کوکران هستند و برای تعیین نمونه آماری از نمونه‌گیری طبقه‌ای به تفکیک دانشکده‌ها استفاده شده است.

رقیه ولایتی افزود: شیوه گردآوری با استفاده از پرسشنامه است. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری از روش آلفای کرونباخ و برای اطمینان از اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه از قضاوت استادان در زمینه موضوع استفاده شده است. مبانی نظری پژوهش «نظریه برگر و لاکمن، هابرماس، بوردیو، ساترلند، مرتن، فوکو، نظریه فمینیست‌ها، نظریه‌پردازان مبادله، نظریه زیمل، گافمن، پارسونز، باومن، هافمن، استرانگ، بوده، بک و ... است.

وی اضافه کرد: برای تحلیل داده‌ها از spss۱۸ و Amos و برای آزمون فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش اینتر استفاده شده است.

نخستین فارغ‌التحصیل دکتری جامعه‌شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران از واحد تبریز توضیح داد: مطابق نتایج پژوهش بین «هراس اجتماعی(۰.۳۴۳)، ساختار توزیع قدرت در خانواده(۰.۴۵۴)، بیگانگی اجتماعی(۰.۲۹۹)، فقر فرهنگی(۰.۳۴۱) و محرومیت نسبی(۰.۲۳۸)» رابطه مستقیم با گرایش به دروغگویی دارند و بین سرمایه اجتماعی(۰.۱۷۹-)، سرمایه اقتصادی(۰.۳۳۷-)، سرمایه فرهنگی(۰.۲۹۵-) و کنش ارتباطی(۰.۱۵۳-) رابطه معکوس با گرایش به دروغگویی به‌دست آمد.

ولایتی بیان کرد: بین متغیرهای زمینه‌ای با گرایش به دروغگویی رابطه مشاهده نشد. نتایج رگرسیون به این صورت است که تمام متغیرها در الگو باقی مانده است. در مجموع عوامل «اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» به میزان ۳۷ درصد گرایش به دروغگویی را تبیین می‌کنند و ۶۳ درصد از واریانس توسط متغیرهای خارج از پژوهش قابل تبیین است. در بررسی آزمون فرضیه مبتنی‌بر تأثیر عوامل «اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» بر گرایش به دروغگویی از تحلیل مسیر استفاده شد.

وی توضیح داد: نتایج حاصل‌شده نشان داد که روابط علّی بین متغیرهای مستقل (هراس اجتماعی(۰.۰۸)، ساختار توزیع قدرت در خانواده(۰.۱۳)، سرمایه اقتصادی(۰.۱۳۹-)، اجتماعی(۰.۰۹-) و فرهنگی(۰.۰۷-)، محرومیت نسبی(۰.۱۲۵)، کنش ارتباطی(۰.۱۶-)، فقر فرهنگی(۰.۱۶) و بیگانگی اجتماعی(۰.۰۶)، با متغیر وابسته «گرایش دانشجویان به دروغ‌گویی» وجود دارد و همه متغیرهای مستقل نقش مهمی در گرایش دانشجویان به دروغ‌گویی دارند.

انتهای پیام/۴۱۰۳/۴۰۶۲/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی