سفیـر ایران در بلژیک گفت: اگر جامعه جهـانی بـه انفعال خود درقبال موضوع افغانستان ادامه دهـد، فروپاشی اقتصـادی و اجتماعی این کشور قطعی است.

نتیجه فروپاشی افغانستان بروز سیل سهمگین پناه‌جویان خواهد بود/ تأثیر تحریم آمریکا بر ناتوانی در کنترل مرزها

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، غلامحسین دهقـانی در وبیناری بـا موضـوع «تبعات وضعیت افغانستان بـرای منطقـه جاده ابریشم و چشم‌انداز پیش رو» که از سوی مرکز بین‌المللی توسعه سیـاست‌های مهـاجرتـی (ICMPD) برگزار شده بود، بـر ضرورت مسئولیت‌پذیری کشورهای غربی در بحـران افغانستان، کـه خـود بـا دخالت‌های غیرقانونی نظامـی در پدیدآوردن آن سهم و نقش اساسی ایفا کرده‌اند، تأکیـد کـرد.

وی بـا انتقـاد از سیـاست یک و بام و دو هوای برخـی کشورهای غربی افزود: کشورهایی کـه در را بـه روی مهاجران و آوارگان فراری از جنگ بسته‌اند، نمی‌توانند از کشورهای همسایه توقع داشته باشند دروازه‌های خـود را بـه روی امواج مهاجران همواره باز نگه دارند. سیـاست جمهـوری اسـلامی ایـران در ایـن موضـوع، کـه مبتنی بـر اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقـی است این است که همواره برخوردی برادرانه بـا پنـاه‌جویـان افغان دارد و غرب نباید میزبانی مستمر ایـران از بیش از ۴ میلیـون پناه‌جوی افغان را عادی و مفروض همسایگی در نظـر بگیرد.

سفیـر کشورمان در بلژیـک همچنیـن بـر لزوم کمک‌های بین‌المللی بـه کشورهای منطقـه بـرایِ مدیریت بحـران آتـی مهاجـرت و همچنیـن میزبانی از آوارگان تأکیـد کـرد و بـا بیان وضع وخیم اقتصادی ناشی از انسـداد سرمایه‌های افغانستان در خارج از ایـن کشـور متذکـر شد: در صورتی کـه جامعه جهـانی بـه انفعال در ایـن زمینه ادامه دهـد، فروپاشی اقتصـاد و جامعه در افغانستان قطعی است و نتیجه مستقیم ایـن امر نیز بروز سیل سهمگین پناه‌جویانی خواهـد بـود کـه مقصد نهـایـی آن‌ها اروپاست.

دهقـانـی همچنیـن بـا تأکید بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر بـا مشارکت همه اقوام و اقلیت‌ها در افغانستان، ایـن موضوع را مهم‌ترین تضمین صلـح و ثبات در افغانستان و مؤثرترین عامل در ترغیب افغان‌ها بـه ماندن در موطن خـود توصیف کـرد.

وی در پاسخ بـه اینکه «چطور می‌توان کنترل مرزی را تقویت کـرد، آیـا ایـران تهمیدات مشترکی بـرای کنترل مرزها بـا همسایگان خـود دارد و آیـا کشورمان اردوگاه‌هایی بـرای استقرار اضطراری پنـاه‌جویـان در مناطق مرزی در نظـر گرفتـه است؟» گفت: ایران مرزهای بسیـار طولانی بـا افغانستان دارد کـه نزدیک بـه یک‌هزار کیلومتر است. کنترل مرزی نیـاز بـه تجهیزات دارد، زیرا اگر مهاجران غیرقانونی را از یک نقطه مرز برگردانیم، از بخشی دیگـر وارد خواهند شد؛ زیرا فقدان فناوری‌های بـه‌روز کنترل مرزی بـه علت موانع ناشی از تحـریم‌های غیرقانونی آمریکا امکان نظارت مؤثر را از ایـران گرفتـه است.

سفیـر کشورمان تصریح کرد: ایـران تاکنون همه اقداماتی را کـه در توان داشته، انجـام داده است و همه کسانی کـه وارد قلمرو ایـران شده‌انـد از خدمات اولیـه برخوردار بوده‌اند. اقدامی کـه در ایـن مرحله می‌توان در دستـورکار قرار داد، تقویت بیمارستان مرزی است، زیرا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مناطق مرزی ایـران در ایـن مقطع بـا کمبودهای جدی مواجه شده‌انـد. همچنیـن بـا توجه بـه انبوه جمعیت و ضعف تجهیزات و افت سطح بهداشت، احتمال شیـوع بیماری‌های واگیردار در مناطق مرزی و در میان ساکنان ایـن مناطق را نیز باید جدی گـرفت. در عین بـایـد توجه کرد از جمعیت ۴ میلیـون افغان‌هایی کـه در ایـران حضـور دارند، تنها ۳۵ هزار نفـر در اردوگاه‌ها اسکان داده شده و بقیه در مناطق شهری و در کنار دیگـر مردم ایـران زنـدگی می‌کنند. می‌توان تجهیزات بیشتری در مرز مستقر کـرد، اما میزان حمایت‌های بین‌المللی در ایـن زمینه بـه هیچ وجه کفاف چالش موجـود را نمی‌دهـد.

انتهای پیام/۴۰۳۳/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی