طبق طرح جدید مجلس برای شفافیت آراء نمایندگان شرایط و ضوابطی مشخص شده است.

جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای شفافیت آراء نمایندگان

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از طرح‌های مهم و پر حاشیه‌ای در مجلس دهم بود که به داستانی دنباله‌دار و مطالبه‌ای در مجلس یازدهم نیز بدل شد.

بر همین اساس و پیرو مطالبات از نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی پیرامون طرح شفافیت آراء نمایندگان، این طرح با اصلاحاتی، طی هفته گذشته به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس رسیده است، به طوری که حجت‌الاسلام محمدحسین حسین زاده‌بحرینی رئیس این کمیسیون اعلام کرده که بررسی طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس نهایی شده و طی روزهای آینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.


بیشتر بخوانید:

طرح شفافیت آراء نمایندگان در اولویت قرار خواهد گرفت

طرح شفافیت آراء برای ویرایش نهایی به معاونت قوانین ارسال شد


حالا، متن کامل طرح یازده ماده‌ای شفافیت آراء نمایندگان مجلس که به طور اختصاصی در اختیار خبرنگار خبرگزاری آنا قرار گرفته، به شرح زیر است:

ماده ۱: در جزء ۱ ماده ۲۱ قانون آیین‌نامه داخلی، پس از عبارت «توزیع آنها» عبارت «و انتشار آن برای عموم ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد»، اضافه می‌شود.

«ماده ۲۱- وظایف دبیران عبارتند از: ۱- مراقبت در ضبط و تحریر صورت مذاکرات و چاپ و توزیع آنها»

ماده ۲: در جزء (۶) ماده (۲۲) قانون، پس از عبارت «هفتگی مجلس» عبارت «و انتشار آن حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه برای عموم» اضافه می‌شود.

پیش از اصلاح این ماده به این شرح بود: «ماده ۲۲- وظایف و اختیارات هیئت‌رئیسه عبارتند از: تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس»

متن زیر به عنوان بند (۱۳) به ماده (۲۲) الحاق می‌گردد:

۱۳ـ هیئت‌رئیسه مجلس موظف است برنامه هفتگی تشکیل جلسات خود را به اطلاع نمایندگان برساند و امکان حضور بدون حق رأی هر یک از نمایندگان در جلسات هیئت‌رئیسه را با درخواست کتبی آنها حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه فراهم نماید. صوت و تصویر جلسات هیئت‌رئیسه از طریق لوح رایانه‌ای در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و آراء اعضای هیئت‌رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ۱۰ روز پس از جلسه به اطلاع نمایندگان می‌رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک‌ سوم حاضرین و تصویب هیئت‌رئیسه، رأی اعضا برای نمایندگان مخفی خواهد شد.

ماده ۳:

ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌شود:

مناط اعتبار رسمیت جلسات کمیسیون‌ها، حضور حداقل دو سوم اعضای کمیسیون و نصاب مصوبات آن مطابق ماده (۱۱۷) این قانون است. جلسات کمیسیون‌ها به صورت علنی تشکیل می‌شود و دستور جلسات هفتگی حداکثر سه روز قبل از تشکیل برای عموم منتشر می‌شود. اسامی حاضرین و غایبین جلسه همراه با آراء نمایندگان به تفکیک اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، به ترتیب حروف الفبا تا پایان روز رأی‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای عموم منتشر و در مشروح مذاکرات کمیسیون نیز ثبت می‌شود.

تبصره یک: در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، هرگاه وزیر ذی‌ربط یا بالاترین مقام دستگاه مربوط یا حداقل یک‌ چهارم از اعضای کمیسیون درخواست نمایند تا برای موضوع مورد بحث، جلسه غیرعلنی تشکیل شود، با تصویب کمیسیون جلسه صرفاً برای رسیدگی به همان موضوع، غیرعلنی می‌شود.

تبصره دو: در مواردی که حداقل پنج عضو کمیسیون درخواست نمایند که آراء اعضای کمیسیون در مورد طرح یا لایحه یا بخشی از اجرای آن منتشر نشود، در صورت تصویب این درخواست، نتایج آراء بدون درج اسامی انتشار می‌یابد.

تبصره سه: در خصوص طرح‌ها و لوایحی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، الزاماً جلسات به صورت علنی تشکیل می‌شود و عدم انتشار آراء نمایندگان در اینگونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست.

تبصره چهار: مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس برای عموم انتشار می‌یابد.

تبصره پنج: مذاکرات جلسات غیرعلنی کمیسیون‌ها و آن دسته از آراء نمایندگان که عدم انتشار آنها به تصویب کمیسیون رسیده بود، با پیشنهاد حداقل پنج نفر از اعضای کمیسیون، پس از گذشت حداقل یک سال با تصویب کمیسیون قابل انتشار است.

پیش از اصلاح این ماده به این شرح بود:

«ماده ۶۱- مناط اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون‌ها حضور حداقل دو سوم اعضا می‌باشد. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.»

ماده ۴: در ماده ۶۳ قانون، پس از عبارت «ضبط» عبارت «و انتشار مذاکرات در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس» اضافه می‌شود.

ماده ۵: ماده (۶۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۶۴ ـ گزارش عملکرد هر کمیسیون از قبیل رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، سوال و تحقیق و تفحص و عملکرد ناظرین در هیئت‌ها، شوراها و مجامع در پایان هر ماه به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه می‌شود تا به نحو مقتضی برای نمایندگان و عموم اطلاع‌رسانی شود.

تبصره: سازمان صداوسیما با رعایت شرایط مندرج در ماده (۵) این قانون، مجاز است برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون‌ها در کمیسیون حضور یابد و همچنین صوت این جلسات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به صورت زنده پخش می‌شود.

ماده ۶: ماده (۸۱) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۸۱ ـ مأموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان از قبیل شرکت در سمینارها، اجلاس، بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذی‌ربط و تأیید هیئت‌رئیسه مجلس انجام می‌شود. مأموریت اعضای هیئت‌رئیسه مجلس با تصویب هیئت‌رئیسه انجام می‌شود؛ هیئت‌رئیسه هر کمیسیون مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از انجام مأموریت، گزارش آن را به همراه اطلاعات مربوط از جمله: فهرست اعضا، هزینه‌ها، اهداف و نتایج به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای اطلاع عموم منتشر نماید، در مورد اعضای هیئت‌رئیسه مجلس این تکلیف به عهده هیئت‌رئیسه است.

تبصره: در موارد خاص با تصویب کمیسیون برای اعضای کمیسیون و در مورد هیئت‌رئیسه مجلس با تصویب هیئت‌رئیسه، اطلاعات مربوط به مأموریت‌ها منتشر نمی‌شود. پیش از اصلاح این ماده به این شرح بود:

ماده ۸۱- مأموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان برای شرکت در سمینارها، اجلاس‌ها و بازدیدهای فنی و تخصصی در داخل و یا خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذی‌ربط و تأیید هیئت‌رئیسه انجام خواهد شد. نتایج حاصل از مأموریت به آن کمیسیون و هیئت‌رئیسه مجلس تسلیم می‌گردد.

ماده ۷: در ماده (۸۹) قانون، پس از عبارت «ثبت خواهد شد»، عبارت «هیئت‌رئیسه مکلف است ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس برای اطلاع عموم به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، منتشر کند»، گنجانده می‌شود.

پیش از اصلاح، این ماده به این شرح بود: «ماده ۸۹- غیبت، تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس اعلان و در صورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.»

ماده ۸: در انتهای ماده (۹۵) قانون، عبارت «اسامی نمایندگانی که سه‌ بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند، در روزنامه‌ها درج خواهد شد»، حذف می‌شود.

پیش از اصلاح، این ماده به این شرح بود:

«ماده ۹۵- نمایندگان باید در روزی که قبلاً برای تشکیل جلسه رسمی معین می‌شود، در مجلس حاضر شوند. در صورت تأخیر بدون عذر موجه از طرف هیئت‌رئیسه توبیخ خواهند شد. همچنین، هر یک از نمایندگان که در موقع أخذ رأی با اعلام قبلی رئیس‌ مجلس مبنی بر منع خروج از جلسه بدون عذر موجه خارج شود، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخیر و غیبت، مقررات آیین‌نامه ازطرف هیئت‌رئیسه درباره او اجرا خواهد شد. اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه‌ها درج خواهد شد.»

ماده ۹: در ماده (۱۱۹) قانون، پس از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی مخالفین، موافقین، ممتنعین و نمایندگانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند»، اضافه می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود.

تبصره: در مورد هر یک از مواد یا اجزاء که به تشخیص هیئت‌رئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقه‌ای دارد، آراء اعلام نمی‌شود.

پیش از اصلاح، این ماده به این شرح بود: «ماده ۱۱۹- هیئت‌رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأی مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاه‌ها حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصویب مجلس خواهد بود.»

ماده ۱۰: یک تبصره به عنوان تبره (۲) به ماده (۱۲۲) الحاق می‌شود:

تبصره ۲ ـ در مواردی که حداقل ۱۵ تن از نمایندگان رأی‌گیری مخفی با ورقه را درخواست نمایند، پس از توضیح توسط نماینده پیشنهاددهندگان به مدت حداکثر پنج دقیقه، در مورد درخواست رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصویب، برای آن موضوع رأی‌گیری مخفی با ورقه انجام می‌شود. این تبصره شامل طرح‌ها و لوایح مربوط به عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی نمی‌شود.

پیش از اصلاح این ماده به این شرح بود: «ماده ۱۲۲- در موارد ذیل أخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است:

۱- انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیئت‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص

۲- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها

۳- رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیئت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس‌جمهور

۴- رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند.

تبصره- هیئت‌رئیسه موظف است کارت‌های مخصوصی برای رأی‌گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رأی‌گیری به وسیله هرگونه ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.»

ماده ۱۱: ماده (۱۲۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۲۶ ـ در تمامی مواردی که رأی‌گیری در صحن به صورت الکترونیکی یا علنی با ورقه انجام می‌شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و حداکثر یک هفته پس از رأی‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره: اسامی نمایندگان تقاضاکننده برای رأی‌گیری مخفی یا علنی با ورقه، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌شود.

پیش از اصلاح این ماده به این شرح بود: «ماده ۱۲۶- اسامی کلیه تقاضاکنندگان رأی مخفی یا رأی علنی با ورقه در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.»

انتهای پیام/ ۴۱۶۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =

آخرین اخبار

وب گردی