رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» را ابلاغ کرد.

جزئیات نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها ابلاغ کرد.

دکتر طهرانچی در این بخشنامه تأکید کرده است: ایفای نقش جدی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تربیت دانشجوی ماهر و کارآفرین مبتنی بر فصل ششم سند دانشگاه اسلامی و بسترسازی برای تحقق بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی اشتغال مبنی بر «ترویج و تقویت فرهنگ کار و تولید و کارآفرینی با بهره‌گیری از نظام آموزشی کشور» و «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی»، بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی» و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند دانشگاه اسلامی مبنی بر «تربیت متخصصان متخلق، ماهر و کارآفرین» مستلزم طراحی و استقرار یک نظام جامع و یکپارچه آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی در این دانشگاه است.

در این بخشنامه تأکید شده است: در جهت ایجاد هماهنگی، همسویی و هم‌افزایی در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های کلان مرتبط با آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب قانون «نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی» نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» ابلاغ می‌شود.

نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» که به تفصیل در اختیار واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است، شامل مواردی ازجمله رویکردها، ویژگی‌ها و مزیت‌ها، مأموریت، قلمرو، وظایف، زیر نظام‌ها، ساختار نهادی و ارکان، مقاطع، سطوح، مدارک و گواهینامه‌ها و... است.

بر اساس این نظام‌نامه، آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس رویکردهای «تدوین استانداردهای آموزشی مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای»، «برنامه‌ریزی گسترش انواع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی بر اساس تقاضای بازار کار»، «توسعه رشته‌ها در قالب خوشه‌های حرفه‌ای، متناسب با آمایش ملی و استانی»، «گنجاندن پرورش روحیه کارآفرینی در تمامی شئون برنامه‌های آموزش» و «آموزش توأمان نظری و عملی برای افزایش توانایی سرمایه انسانی» برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

بر اساس بندهای این نظام‌نامه؛ نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان بخش تأثیرگذار مدیریت توسعه منابع انسانی کشور با فراهم کردن امکانات استقرار رویکردها دارای مزایایی ازجمله فراهم کردن ارتقای مستمر صلاحیت حرفه‌ای نیروی کار کشور، افزایش اعتبار و رقابت‌پذیری ملی و بین‌المللی گواهینامه‌ها و مدارک تحصیلی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، افزایش بهره‌وری نیروی کار با تأکید بر ارتباط با نیازهای برنامه‌های توسعه ملی و استانی، انعطاف‌پذیری (تحرک عمودی و افقی) و قابلیت انتقال مدارک و گواهینامه‌ها (یکپارچه‌سازی ساختار گواهینامه‌های مهارت آموزش‌های غیررسمی و مدارک سطوح و مقاطع مختلف آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی) و برنامه‌ریزی ویژه به‌منظور تربیت نیروی کار باهدف صدور خدمات فنی و مهندسی برای به کشورهای منطقه برای دسترسی به فرصت‌های شغلی آن‌ها است.

در این نظام‌نامه آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه دارد با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، امکانات اجرای نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل آموزش‌های رسمی و غیررسمی برخوردار از کیفیت و متناسب با نیاز حال و آینده بازار کار استانی، ملی و بین‌المللی (با تأکید بر کشورهای منطقه) را در تمامی سطوح شایستگی عالی بر اساس مأموریت‌ها و راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی فراهم کند. همچنین نظام آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه‌ای از زیر نظام‌ها و قوانین و مقررات آموزشی در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی است که بر اساس رویکردهای موضوع این نظامنامه شامل انواع آموزش‌های «رسمی و غیررسمی» فنی، حرفه‌ای و مهارتی به شیوه‌های «حضوری، نیمه‌حضوری و مجازی» در سطوح «استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی» می‌شود.

نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای آموزش و ارتقای شایستگی‌های نیروی انسانی کارآمد موردنیاز در بخش‌های مختلف کشور، وظایفی ازجمله استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی جهت تضمین کیفیت، فراهم آوردن روش‌های آموزشی منعطف و متنوع برای آموزش و اخذ گواهینامه یا مدارک تحصیلی رسمی، ایجاد حداکثر فرصت برای جابجایی واحدهای درسی بین سطوح مختلف انواع آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی و ارزیابی آموخته‌های حرفه‌ای تجربی افراد، تسهیل دسترسی نیروی کار کشور به انواع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی اعم از رسمی و غیررسمی، متناسب با مقتضیات بومی و آمایش سرزمین را بر عهده دارد.

همچنین طراحی مراکز ملی سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و تدوین و اجرای استانداردهای آموزشی و شایستگی حرفه‌ای بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی حرف و مشاغل، ایجاد و گسترش تعاملات آموزشی، پژوهشی و مبادله مربیان و کارشناسان با مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی معتبر، حضور فعال و مؤثر در رویدادهای معتبر علمی و مهارتی ملی و بین‌المللی فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سطوح دانشجویی و اساتید، ایجاد سازوکارهای لازم برای مشارکت مؤثر بهره‌برداران و سازمان‌های نظام حرفه‌ای مختلف در تمامی مراحل فرآیندهای نیازسنجی، گسترش، تهیه استانداردهای آموزشی، اجرای آموزش و اشتغال فراگیران، اعطای مدارک و گواهینامه‌های سطوح صلاحیت حرفه‌ای بر اساس ضوابط و مقررات مراکز ملی سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، فراهم کردن شرایط اجرای انواع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی بر اساس استانداردهای اجرایی شامل اساتید، مربیان، فضا، تجهیزات و ابزارآلات و مواد مصرفی به‌تناسب حرفه‌ها در دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی موردنیاز دانشجویان و کارآموزان از دیگر وظایف نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی است.

در این نظام‌نامه به وظایف دیگری ازجمله برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های تربیت مربی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت با همکاری مؤسسات معتبر داخلی و خارجی، گسترش و توسعه دوره‌های آموزشی غیررسمی مهارتی، ایجاد و توسعه بانک استاندارد صلاحیت حرفه‌ای و استانداردهای آموزشی با همکاری سایر مؤسسات و مراجع معتبر داخلی و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی در زمینه بازار سنجی، توسعه منابع انسانی موردنیاز کشور و تحولات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سطح ملی و سایر کشورها و بهره‌مندی از روش آموزش همراه با تولید در اجرای آموزش‌ها اشاره شده است.

در این نظام‌نامه آمده است؛ به‌منظور استقرار کامل نظام جامع آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های زیر نظام‌ها تدوین و به‌طور مستمر روزآمدسازی می‌شوند. این زیر نظام‌ها شامل زیر نظام گسترش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، زیر نظام جذب، ارتقا و نگهداشت منابع انسانی، زیر نظام ارزشیابی و پژوهش، زیر نظام اقتصاد آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری و زیر نظام راهبری، مدیریت و تضمین کیفیت است.

همچنین به‌منظور چابک‌سازی ساختار و ایجاد انعطاف لازم برای گسترش و برنامه‌ریزی، معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی مسئولیت امور سیاست‌گذاری، راهبری اجرا، نظارت راهبردی و صدور مجوزهای لازم در حوزه‌های مختلف مربوط به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی را بر عهده داشته و امور برنامه‌ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و عملیاتی بر عهده واحدهای دانشگاهی خواهد بود. ارکان این ساختار را شورای تخصصی گسترش آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، شورای تخصصی برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کمیته گسترش آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی استان و دانشکده مهارت و کارآفرینی تشکیل می‌دهند.

مقاطع تحصیلی در نظام جامع آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی برحسب سطوح مقاطع تحصیلی نظام آموزشی کشور و متناظر با سطوح صلاحیت حرفه‌ای تعیین‌شده در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و دیگر اسناد بالادستی و قوانین موضوعه کشوری تعیین می‌شوند.

انتهای پیام/4040/پ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی