نتایج نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد ۶۰.۷ درصد افرادی که به واسطه کرونا در بیمارستان بستری بوده‌اند، به عملکرد وزارت بهداشت در مواجهه با کرونا نمره‌ای بین ۱۶ الی ۲۰ داده‌اند.

رضایت بیماران کرونایی از خدمات درمانی چقدر است؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در تاریخ سوم تا هفتم تیر ماه ۱۳۹۹ به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح نظرسنجی با عنوان «بررسی نگرش مبتلایان به ویروس کرونا در خصوص خدمات ارائه شده به آن‌ها» توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اجرا شده است.

جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به ویروس کرونا است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ در بیمارستان‌ها بستری شده و تحت درمان قرار گرفته‌اند. تعداد نمونه این گروه ۱۵۴۸ نفر و شیوه گردآوری اطلاعات تکمیل پرسشنامه ساخت یافته از طریق مصاحبه تلفنی بوده است.

 نمره ۱۶.۵ از ۲۰  به عملکرد بیمارستان و خدمات دریافتی در دوران بستری

در مجموع درصد قابل توجهی از بستری‌شدگان (۸۰.۷ درصد) معتقدند فرآیند پذیرش در بیمارستان خوب و بسیارخوب بوده است و در مقابل ۱۱.۴ درصد گفته‌اند فرآیند پذیرش ضعیف بوده است. ۷.۲ درصد نیز نظر بینابین داشته‌اند.

نتایج حاصل از ارزیابی خدمات بیمارستان نشان می‌دهد، در مجموع نحوه برخورد پرستاران خوب بوده است. ۸۴.۲ درصد افراد نمونه نحوه برخورد پرستاران را خوب ارزیابی کرده‌اند و در مقابل ۹.۴ درصد ضعیف دانسته‌اند.

۶.۲ درصد نیز نظر بینابین داشته‌اند. ۸۷.۶ درصد نحوه برخورد پزشکان را خوب یا خیلی خوب و ۶.۹ درصد ضعیف ارزیابی کرده‌اند. ۴.۲ درصد افراد نمونه نیز نظر بینابین داشته‌اند.

از نظر ۸۲.۳ درصد پاسخگویان میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط پرسنل و کادر درمان خوب یا بسیار خوب بوده است. در مقابل ۱۱ درصد افراد نمونه رعایت پروتکل‌ها توسط پرسنل و کادر درمان را ضعیف یا بسیار ضعیف دانسته‌اند. ۶.۳ درصد افراد نیز نظر بینابین داشته‌اند.

۷۸.۳ درصد افراد نمونه معتقدند نحوه پاسخگویی به سوالات ایشان در بیمارستانی که بستری بوده‌اند خوب یا بسیارخوب بوده است. ۷.۴ درصد نظر بینابین داشته و ۱۳.۴ درصد گفته‌اند نحوه پاسخگویی ضعیف بوده است. در مجموع میانگین نمره عملکرد بیمارستان و خدمات دریافتی بین افراد نمونه تقریباً ۱۶.۵ است.

درخصوص خدمات سی تی اسکن بیمارستان‌ها، ۷۷.۹ درصد از پاسخگویان گفته‌اند بیمارستانی که در آن بستری بوده‌اند امکانات سی تی اسکن داشته است و در مقابل ۱۸.۱ درصد گفته‌اند بیمارستانشان از خدمات سی‌تی‌اسکن بهره‌مند نبوده است. ۴ درصد نیز در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

همچنین ۱۹.۶ درصد افراد تجربه بستری شدن در آی سی یو را داشته‌اند. ۷۵.۲ درصد افرادی که در بخش آی‌سی‌یو بستری شده بودند، تجهیزات بخش را خوب ارزیابی کرده‌اند و در مقابل ۴.۳ درصد تجهیزات بخش را ضعیف دانسته‌اند. ۱۰.۹ درصد افراد نیز نظر بینابین داشته‌اند.

آموزش‌های لازم درمورد پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران

۲۱.۸ درصد از پاسخگویان فرم خود اظهاری را از طریق سامانه ۴۰۳۰ تکمیل کرده‌اند و ۷۰ درصد تکمیل‌کنندگان فرم سامانه گفته‌اند راهنمایی‌ها و پیام‌هایی که از طریق این سامانه به تلفن همراه آن‌ها ارسال می‌شد به آن‌ها کمک کرده است. در مقابل ۲۵.۸ درصد از پاسخگویان محتوای این پیام‌ها را مفید ارزیابی نکرده‌اند.

۸۳.۶ درصد افراد نمونه گفته‌اند در زمان ترخیص از بیمارستان شرایط مرخص شدن را داشته‌اند و ۱۶.۱ درصد براین باورند که در زمان ترخیص همچنان نیاز به مراقبت در بیمارستان داشته‌اند.

طبق نتایج، ۷۶.۷ درصد افراد در زمان ترخیص توصیه و آموزش‌های لازم درمورد پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران در دوران نقاهت را دریافت کرده‌اند. ۲۲.۹ درصد گفته‌اند در این خصوص آموزشی ندیده‌اند. درصد قابل توجهی از بیمارانی که در زمان ترخیص آموزش‌های لازم برای دوران نقاهت را دیده‌اند (۷۷.۳ درصد) گفته‌اند این آموزش‌ها برای آن‌ها مفید بوده است.

نمره بیماران به عملکرد وزارت بهداشت

۶۰.۷ درصد افرادی که به واسطه کرونا در بیمارستان بستری بوده‌اند، به عملکرد وزارت بهداشت در مواجهه با کرونا نمره‌ای بین ۱۶ الی ۲۰ داده‌اند. ۱۵ درصد نمره ۱۱ تا ۱۵ و ۱۴.۳ درصد نمره ۱۰ و کمتر اختصاص داده‌اند. در مجموع میانگین نمره وزارت بهداشت و درمان بین افراد نمونه تقریباً ۱۶.۲ است. ۱۰ درصد هم نمره ای اعلام نکردند.

۵۱.۳ درصد افرادی که به واسطه کرونا در بیمارستان بستری بوده‌اند به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با کرونا نمره‌ای بین ۱۶ الی ۲۰ داده‌اند. ۱۷.۱ درصد نمره ۱۱ تا ۱۵ و ۱۹.۸ درصد نمره ۱۰ و کمتر داده‌اند. ۱۱.۸ درصد نیز نمره ای اعلام نکردند. در مجموع میانگین نمره دستگاه‌های اجرایی بین افراد نمونه تقریباً ۱۵.۳ است.

طبق نتایج، ۳۳.۳ درصد پاسخگویان هزینه‌ای در زمان ترخیص پرداخت نکرده‌اند. ۷.۴ درصد افراد کمتر از صد هزار تومان، ۹.۲ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، ۱۷.۸ درصد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و ۹ درصد بین پانصد تا یک میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طبق اظهارات پاسخگویان، ۱۳ درصد مبلغی بین یک تا پنج میلیون تومان و ۴.۹ درصد بیش از شش میلیون تومان در زمان ترخیص به بیمارستان پرداخت کرده‌اند. ۵.۳ درصد پاسخگویان نیز از مبلغ پرداختی در زمان ترخیص اطلاعی نداشته‌اند.

در نظرسنجی دیگری از همین طرح، جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به کرونا است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ در منزل تحت درمان و قرنطینه قرار گرفته‌اند. تعداد نمونه این گروه ۴۷۵ نفر است.

وضعیت بیماران در مورد فرم خوداظهاری سامانه ۴۰۳۰

نتایج نشان داد ۶۱.۵ درصد از پاسخگویان قبل از مبتلا شدن به کرونا، فرم خود اظهاری سامانه ۴۰۳۰ وزارت بهداشت را تکمیل نکرده‌اند و ۳۷.۹ درصد پاسخگویان این کار را انجام داده بوده‌اند. در این ارتباط افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر از سایر گروه‌های تحصیلی فرم خوداظهاری را تکمیل کرده‌اند. ۸۴.۴ درصد کسانی که فرم خوداظهاری را تکمیل کرده‌اند راهنمایی‌های سامانه ۴۰۳۰ و پیام‌هایی که از طریق این سامانه به تلفن همراه آن‌ها ارسال می‌شد را مفید دانسته‌اند.

یافته‌ها نشان می‌دهد ۸۳.۴ درصد از پاسخگویان با مراجعه به پزشک و پاسخ آزمایشگاه و ۸ درصد از طریق تماس تلفنی کارکنان بهداشت متوجه ابتلای خود به بیماری کرونا شده‌اند. ۴۵.۱ درصد از پاسخگویان، پس از اطلاع از این مسئله، به مراکز بهداشتی و درمانی، ۲۸.۴ درصد به بیمارستان دولتی و ۹.۳ درصد به پزشک خصوصی مراجعه کرده‌اند.

۸۸ درصد از پاسخگویان اعلام کردند، توصیه های لازم از سوی کارشناسان وزارت بهداشت برای رعایت قرنطینه و ماندن در منزل به آنها ارائه شده است.

۶۰.۸ درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند پس از ابتلا به بیماری کرونا، پزشک برای آن‌ها دارو تجویز کرده است. پزشکان برای افراد ۵۰ سال و بالاتر بیشتر از دیگر گروه‌های سنی دارو تجویز کرده‌اند. از بین کسانی که پزشک برای آن‌ها دارو تجویز کرده است ۴۶.۴ درصد از آن‌ها داروی مورد نظر را از داروخانه داخل شهر، ۲۷.۷ درصد از داروخانه مرکز بهداشت و ۲۲.۱ درصد از داروخانه بیمارستان تهیه کرده‌اند.

۸۶.۱ درصد از پاسخگویان بیان کرده‌اند در هفته اول ابتلا به کرونا، از مراکز بهداشتی درمانی نزدیک محل زندگیشان با آن‌ها تماس گرفته‌اند. ۸۸ درصد از پاسخگویان گفته‌اند از سوی کارکنان بهداشت توصیه‌های لازم برای رعایت قرنطینه و ماندن در منزل به آن‌ها ارائه شده است. از نظر ۶۳.۸ درصد از پاسخگویان محتواهای آموزشی ارائه شده برای مراقبت در منزل به میزان «زیاد یا بسیارزیاد» و از نظر ۱۲.۵ درصد به میزان «کم یا بسیارکم» برای آن‌ها مفید بوده است.

بنا بر اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، در این نظرسنجی از پاسخگویان خواسته شد با توجه به میزان رضایت از عملکرد کادر درمانی بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مجموعه وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی به عملکرد هر یک از آن‌ها نمره‌ای از صفر تا بیست بدهند.

- میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد مراکزی که به آن مراجعه کرده‌اند ۱۶ از ۲۰ است.

- میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد مجموعه وزارت بهداشت در مواجهه با کرونا ۱۵.۳ از ۲۰ است.

- میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد کادر بهداشت در موضوع غربالگری، پیگیری حال بیماران، اطمینان از وضعیت آن‌ها در زمان قرنطینه در منزل، ارائه توصیه‌های لازم در مورد فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک و دستکش ۱۵.۹ از ۲۰ است.

- میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با کرونا بین نمره ۱۴.۱ از ۲۰ است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی