رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: زیست جهان راهی جز عقل ابزاری و علم ابزاری نمی‌دانست، اینک اما وقتی فهمید قد و اندازه علم ابزاری حتی کوچک‌تر از ذره کوچکی به نام ویروس کروناست، به‌یکباره از مأذنه‌های کلیساها و مساجد و دیرها و خانقاه‌های اروپا صدای حزینی بلند شد که به سوی خدا ندا در دادند.

تحلیل روند فروپاشی پروژه جهانی‌سازی غرب و تأملاتی پساکرونایی، در عالمی شدن راه فطرت

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نخستین نشست تخصصی اندیشکده مهدویت و آینده‌پژوهی با موضوع «آینده‌‌پژوهی مهدویت و پساکرونا» توسط سازمان بسیج اساتید کشور در این سازمان به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این نشست، مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور و عضو گروه اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به ارائه «تحلیل روند فروپاشی پروژه جهانی‌سازی غرب و تأملاتی پساکرونایی، در عالمی شدن راه فطرت» پرداخت.

وی در ابتدای این نشست اظهار کرد :به نظر می‌رسد در انتهای سال ۹۸ و در طلیعه سال ۹۹ دو مقوله مهم امنیت و سلامت، به مقولاتی بین‌الاذهانی از میان سایر مباحث مطرح در جوامع علمی ایران و بخشی از جهان تبدیل شده است، چنانچه در روایات اسلامی نیز عنوان شده است که: «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»؛ ذکر این مقدمه به این دلیل است که ایران و جهان با نظریه امنیت انسانی و بدون مرز مکتب سلیمانی که رضوان خدا بر او باد و نیز با تحولات و رفتارهای بیولوژیک ویروس کرونا بر موضوع امنیت در صحت و تندرستی مواجهه یافته است.رئیس سازمان بسیج اساتید کشور بیان کرد: در این فرصت کوتاه شاید بتوان پیرامون دو مقوله مهم گفته شده، نظریه دهکده جهانی و نظم سیاسی، فرهنگی و غیره برآمده از آن، به گفتگو نشست و برای آینده جهان به تامل نظری پرداخت؛ دهکده جهانی که به مدد فناوری‌های تکنولوژیک، مدعی آفرینش شخصیت و شهروند جهانی بود اینک با تحولات کنونی و پساکرونایی با چالش‌های جدی در سرشت خود مواجه شد. مارشال مک لوهان می‌گفت رسانه همان پیام است و این تنیدگی به زیست جهان، این دهکده ادعایی، سر و شکلی فلسفی و حکمروایی داد، جهانی که در افق فناوری‌های ارتباطی و برخاسته از وب سایت‌ها، موتورهای جستجو و... است.

زارعی ادامه داد: نظریه‌پردازان این زیست جهان و مبلغان ایرانی آن به‌خصوص در حلقه کیان از دهه ۷۰ می‌گفتند بخواهید یا نخواهید دهکده جهانی اتفاق می‌افتد و نمی‌توانید درب اتاق و منازل خود را به روی مأموران سرشماری دهکده جهانی ببندید و اینگونه به‌عنوان پیاده نظام این زیسته ایدئولوژیک به جهان سنت‌ها و انقلاب اسلامی یورش می‌بردند! اما چون این زیست جهان برخوردار از ظرفیت و سعه وجودی انسان الهی نبوده و با سیاست‌های جامع و پایدار انسان جویای حقیقت شکل نگرفته و خود تولیدکننده انسانی جدید و دیجیتال بود به یکباره در تحولات پساکرونایی، ما فی‌الضمیر خود را عیان کرد.

وی با اشاره به اینکه در این زیست جهان، دنیای دیجیتال و کوچک شده فارغ از جهان حقیقی و زیست جهان انسان الهی، اینک بخشی از امکانات درونی خود را به نمایش گذاشتند، افزود: در واقع این افراد مصداق بیان امیر‌المومنین علی(علیه السلام) شدند که می‌فرمایند: «و یثیروا لهم دفائن العقول»، اعضای دهکده جهانی و به‌خصوص واضعین آن در مدل اول با مشاهده اندک رفتارهای بیولوژیک یک ویروس ذره‌بینی، با بازگشت به وضع طبیعی هابز، نشان دادند که انسان چگونه گرگ انسان است! نشان دادند خبائثی را که تاکنون در دنیای مجازی، پشت لنزهای دیجیتال آراسته شده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ولی در سوی دیگر، جهانِ جویای پیشرفت در پرتو عقل غیرابزاری و غیردیجیتالی، به مرکزی برای ایثار و گذشت و رفتارهای شهادت‌طلبانه، مقابل بروندادهای بیولوژیکی این ویروس تبدیل شدند و این در حالی بود که در آن سوی جهان و در دهکده جهانی، آمریکا به‌عنوان مرکز سیاسی لیبرال دموکراسی اعلام حکومت نظامی کرد، در پایتخت‌های جهان به اصطلاح واضع دهکده جهانی، جنگ ماسک‌ها و سرقت در فرودگاه‌ها اتفاق افتاد و در برآیند کلی این رفتارها، فردگرایی ادعایی لیبرال به خودمحوری در شهرها و دولت‌های ادعایی لیبرال به دولت‌های نظامی و مستبد در پایتخت‌های کدخدایان دهکده جهانی تغییر ماهیت دادند.

زارعی تاکید کرد: ️پرسش چالشی و ایرانی در این آیند و روندهای پساکرونایی این است که کجاست هیمنه فلسفی و ظرفیت حکمرانی جهان‌های اجتماعی تجویز‌کنندگان هستی‌شناسی و سبک زندگی مدرن؟! جهان‌های آقایان سروش- ملکیان و عقل ابزاری و ستایش شده جناب ظریف، و نیز ویژگی‌های ویترینی و مشهورات عقل توسعه‌یافته مدح شده جناب سریع‌القلم، از مستوری دیجیتال به در آمدند و ماهیت واقعی خود را نشان دادند؛ آقای سروش! تقلیدتان از مکتب اثبات‌گرایی آنگاه که می‌گفتید پس از دوران ربانی و فلسفی، اینک به دوره علم رسیدیم و دین به اموری جز، رمز آلودگی قابل احاله نیست اینک تلفات سنگینی روی دست این سنخ از معرفت‌شناسی شما گذاشت.وی با بیان اینکه جهان اسکاندیناوی ستایش شده جناب ملکیان که هستی‌شناسی او به‌نوعی ارزش افزوده اقتصادی و نحوی راحتی زندگی بروکراتیک و نظم ویترینی در سوئد و نروژ و... بود، تصریح کرد: اینک در تمنّای ماسک‌هایی هستند که توسط دیگر واضعین نظریه دهکده‌ای شدن جهان و کدخدایان آن به سرقت می‌رود! آقای نلکیان به ایتالیا بنگرید که پرچم اتحادیه اروپا را به آتش می‌کشد؟! آقای سریع القلم! چرا عقل‌های توسعه یافته اینک به غارت فروشگاه‌ها پرداخته و برخی دیگر در صف تپانچه و مسلسل هستند؟ کو آن نظم آهنین مدح شده شما که هوش از سر دانشجویان بی‌خبرتان می‌ربود؟! جناب ظریف! پس کجاست آنهمه توانایی مدح شده آمریکا که اینک پرستاران آن برای حفاظت از جان در حال خدمت خود باید به دوخت پوششی از نایلن‌های زباله روی آورند؟!

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: اما این وضیت و برونداد ماه‌های اخیر مثل برخی دیگر رویدادهای مشابه راه فطرت انسانی نبود، نوعی پروژه در قالب جهانی‌سازی و تبیین ایدئولوژیک از مدل و زیست جهان غرب و به واقع همان آمریکایزاسیون بود. به همین خاطر اینک و در تحولات پساکرونا راه حقیقی بشر به روی جهان باز شده یا تمنا شده است که راه فطرت نام دارد و فطرتی که می‌گوییم یعنی انسان، استلزام ذاتی با سکلاریزم ندارد و خلیفه الله است و فارغ از نژاد، جغرافیا، رنگ و زبان بوده اما دارای رنگ الهی است و این در نهاد انسان به ودیعه گذارده شده است، چون انسان میل به شدن و صیرورت دارد.

زارعی تاکید کرد: من تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرونایی جهان را از حیث فرهنگی و دینی به فروپاشی بلوک شرق تشبیه می‌دانم، شوروی، سامعه خود را به روی راه دین بسته بود و دهکده جهانی نیز صدایی جز صدای خرد شدن مرزها از طریق وب سایت‌ها نمی‌شنید و صرفا به یک ویترین زیبا و بنگاه تبلیغاتی لیبرال دموکراسی تبدیل شده بود که اینک به نحوی به وضع طبیعی هابز بازگشته است؛ این زیست جهان راهی جز عقل ابزاری و علم ابزاری نمی‌دانست، اینک اما وقتی فهمید قد و اندازه علم ابزاری حتی کوچک‌تر از ذره کوچکی به نام ویروس کروناست، به‌یکباره از مأذنه‌های کلیساها و مساجد و دیرها و خانقاه‌های اروپا صدای حزینی بلند شد که به سوی خدا ندا در دادند.

وی خاطرنشان کرد: پرواضح است که ما نباید به خبرسازی‌های ژورنالیستی شبکه‌های مبتذل فارسی زبان لندنی، سعودی، آمریکایی و صهیونیستی توجه کنیم آنگاه که کوته‌بینانه و با خام‌اندیشانه، سبک‌سرانه و برای بروز رفتارهای ضد ایرانی، جان مایه دینی ایرانیان را به تمسخر گرفته‌اند؛ بلکه ما باید در پرتو درماندگی‌های علم ابزاری و تقلیل عقل‌های ابزاری و برای نجات از خودمحوری‌های ستایش شده این سال‌ها، در مدح دهکده جهانی، راه علمی و سند جدیدی برخاسته از فطرت را به جهانیان معرفی کنیم، آینده جهان، آینده بازگشت انسان‌ها به مسیر فطرت خداجو و تعالی‌خواه و کمال طلبی بوده که در نهاد انسان به ودیعه گذاشته شده است.انتهای پیام/۴۱۱۸/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =