خبرگزاری آنا: اجلاس هیات امناهای دانشگاه آزاد اسلامی در ۳۱ استان کشور به ریاست دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی دانشگاه از ۱۳ تا ۳۰ دی گذشته در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آنا، اجلاس هیات امنای 31 استان دانشگاه آزاد اسلامی در 31 جلسه با حضور اعضا از 13 تا 30 دی گذشته در تهران با موفقیت برگزار و مصوباتی را در پی داشت.

در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان، بودجه سال 94 این استان از حیث منابع و مصارف و از حیث درآمد و هزینه با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت؛ بودجه استان سمنان از حیث منابع و مصارف 180 میلیارد تومان و از حیث درآمد و هزینه 140 میلیارد تومان است.

با اصلاحاتی که در بودجه استان سمنان به عمل آمد و به تصویب اعضای هیات امنا رسید، مقرر شد که با رعایت سیاست‌های ابلاغی و مبتنی بر رویکرد کیفی سازی دانشگاه و ارتقای جایگاه واحدهای استانی در راستای تعالی سازی آن استان، موضوع در کمیسیون دایمی هیات امنای استان مطرح و در ‌‌نهایت برای تصویب به سازمان مرکزی ارسال شود.

بودجه سال 94 استان اصفهان هم از حیث منابع و مصارف 400 میلیارد تومان و از حیث درآمد و هزینه 300 میلیارد تومان با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان قرار گرفت.

موضوع افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در جلسه هیات امنای این استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی در سال 94 مطابق و متناسب با افزایش تورم در کشور اعمال شود.

در جلسه هیأت امنای استان‌های خوزستان و چهار محال و بختیاری مصوبات بودجه سال 94، نمودار سازمانی استان‌ها و اصلاحیه برنامه راهبردی استان‌ها بحث و بررسی شد و بودجه سال 94 آن‌ها از حیث منابع و مصارف و از حیث درآمد و هزینه با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

بودجه استان چهار محال و بختیاری از حیث منابع و مصارف 57 میلیارد تومان و از حیث درآمد و هزینه 40 میلیارد تومان و بودجه استان خوزستان از حیث منابع و مصارف 407 میلیارد تومان و از حیث درآمد و هزینه 524 میلیارد تومان است.

موضوع افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های خوزستان و چهار محال و بختیاری در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی در سال 94 مطابق و متناسب با افزایش تورم در کشور اعمال شود.

بودجه پژوهشی استان‌های خوزستان و چهار محال و بختیاری نیز در این جلسه تصویب شد. در این جلسه مقرر شد اصلاحات موردنظر برنامه بودجه استان‌های خوزستان و چهار محال و بختیاری با توجه به رویکرد‌ها و سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی انجام شود و به تصویب کمیسیون دائمی استان‌ها برسد تا ملاک عمل قرار گیرد.

همچنین مقرر شد شهریه پایه (ثابت) دانشجویان قدیم، بدون تغییر نسبت به شهریه سال93 تعیین شود و شهریه متغیر دانشجویان قدیم و شهریه متغیر و پایه (ثابت) دانشجویان جدید متناسب با تورم و تصویب هیات امنای مرکزی تعیین شود.

برنامه مصوب این استان‌ها منتهی به سال 94 با اصلاحاتی و با رویکرد توسعه تحصیلات تکمیلی، شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد مراکز رشد، پارک علم و فناوری و طرح‌های فرهنگی و ماندگار به تصویب رسید.

تصویب بودجه سال 94 واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، تصویب اصلاحیه برنامه راهبردی، تصویب نمودار سازمانی استان و واحد‌ها، تأیید اعضای کمیسیون دائمی استان، تأیید اعضای کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امنا و تأیید حکم حسابرسی هیأت امنای استان یزد از دستور جلساتی بود که در پنجمین جلسه هیأت امنای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان یزد مورد بررسی قرار گرفت و بودجه استانی از حیث منابع 125 میلیارد تومان و از حیث درآمد 97 میلیارد تومان با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

همچنین جدول نیروی انسانی در این جلسه اصلاح و تصویب شد. برنامه استانی نیز با اصلاحاتی نظیر نسبت هیأت علمی، افزایش جذب هیأت علمی و نسبت کارکنان به دانشجو و وضعیت تولید مقالات علمی – پژوهشی به تصویب رسید.

در این جلسه توجه به توسعه نهادهای پژوهشی از جمله پارک‌های علمی – فناوری، مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های ماندگار فرهنگی با پیشنهاد میرزاده به تصویب رسید.

بودجه پژوهشی پیش بینی شده در برنامه بودجه سال 94 استان اصفهان 10 درصد بود که در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان مقرر شد چنانچه در استان درآمد مازاد شهریه و غیرشهریه مصوب به وجود آمد، این درآمد مازاد تا سقف 5درصد صرف امور پژوهشی شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد اصلاحات موردنظر برنامه بودجه استان اصفهان ظرف مدت یک هفته، برای تلفیق به معاونت برنامه ریزی دانشگاه ارائه شود.

یکی از سیاست‌های کلان دانشگاه آزاد اسلامی در تهیه و تنظیم بودجه سال آتی استان اصفهان، تعیین شهریه است. بر این اساس مقرر شد که شهریه پایه (ثابت) دانشجویان قدیم، بدون تغییر نسبت به شهریه سال93 تعیین شود و شهریه متغیر دانشجویان قدیم و شهریه متغیر و پایه (ثابت) دانشجویان جدید متناسب با تورم و تصویب هیات امنای مرکزی تعیین شود.

برنامه مصوب استان اصفهان منتهی به سال 94 با اصلاحاتی و با رویکرد توسعه تحصیلات تکمیلی، شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد مراکز رشد، پارک علم و فناوری و طرح‌های فرهنگی ماندگار به تصویب رسید.

در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان بودجه سال 1394 استان از حیث منابع و مصارف و از حیث درآمد و هزینه با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. بودجه استان گلستان از حیث منابع و مصارف 136 میلیارد تومان و از حیث درآمد و هزینه 99 میلیارد تومان به تصویب رسید.

همچنین در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بودجه سال 1394 استان از حیث منابع و مصارف و از حیث درآمد و هزینه با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

در پایان جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان هم با رای اعضای هیات امنا بودجه این استان با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید؛ این بودجه در زمینه درآمد و هزینه با رقم 170 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 332 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای استان گیلان قرار گرفت.

در بودجه سال آینده استان گیلان 15 درصد برای فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته شده است که از این میزان 5 درصد از منابع شهریه، 5 درصد فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بینان و 5 درصد نیز از مازاد درآمد مصوب سال 94 پیش بینی شده است.

همچنین بودجه‌های فرهنگی ورزشی رفاهی دانشجویان نیز و بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان نیز در چارچوب سیاست‌های دانشگاه منظور و به تصویب رسید.در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیات‌های علمی استان گیلان نیز سیاست‌های ابلاغی سازمان مرکزی به تایید و تصویب اعضای هیات امنای استان گیلان رسید.

همچنین برنامه اصلاحی استان برای سال 94 با رویکرد کیفی سازی جذب هیات‌های علمی توسعه شرکت‌های دانش بنیان طرح‌های فرهنگی ماندگار جذب منابع 16 درصد از خارج شهریه 84 درصد از منابع شهریه‌ای مبتنی بر ارتقای جایگاه واحدهای دانشگاهی استان با اصلاحاتی به تصویب رسید.

در این جلسه مقرر شد اصلاحات بودجه و برنامه در کمیسیون دائمی هیات امنای استان مطرح و در جهت تایید به معاونت برنامه ریزی سازمان ارجاع داده شود. انتخاب حسابرس هیات امنای استان گیلان و نمودار سازمانی واحدهای استان و دائمی شدن اعضای کمیسیون دائمی این استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در پایان نشست نیز تفاهم نامه همکاری میان دکتر حمید میرزاده و دکتر نجفی استاندار استان گیلان برای اجرای طرح امحای زباله از طریق تکنولوژی پلاسما در استان گیلان به امضا رسید.

در جلسه هیات امنای استان کردستان بودجه سال 94 استان از حیث منابع و مصارف و از حیث درآمد و هزینه با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. بودجه استان کردستان از حیث منابع و مصارف 98 میلیارد تومان و از حیث درآمد و هزینه 79 میلیارد تومان به تصویب رسید.

در این جلسه بودجه فرهنگی استان به میزان دو درصد از محل درآمدهای مازاد علاوه بر بودجه مصوب فرهنگی به تصویب رسید.

همچنین تصویب بودجه پژوهشی به میزان 15 درصد به تصویب رسید به طوری که در بودجه سال آینده استان، 15 درصد برای فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته شده است که از این میزان 5 درصد از منابع شهریه، 5 درصد فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بینان و 5 درصد نیز از مازاد درآمد مصوب سال 94 پیش بینی شده است.

بر مبنای این گزارش مقرر شد که اصلاحات مورد نظر توسط کمیسیون دائمی هیات امنای استان انجام شود و به عنوان مصوبه هیات امنا، بودجه و برنامه اصلاح شود و در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد. انتخاب خزانه دار و حسابرس هیات امنای استان کردستان نیز از مصوبات این جلسه بود.

همچنین مباحث کلی درخصوص برنامه‌های اصلاحی و رویکردهای آن نیز مطرح و کلیات آن از جمله جذب هیات علمی توانمند، توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تجاری سازی تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و طرح‌های ماندگار فرهنگی به تصویب رسید.

در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه، بودجه سال 94 واحدهای این استان و همچنین اصلاح ساختار سازمانی واحد‌ها به اتفاق آرا به تصویب اعضا رسید.

با رای اعضای هیات امنای استان کرمانشاه، بودجه این استان با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید به طوری که بودجه مذکور از نظر درآمد و هزینه با رقم 90 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 119 میلیارد تومان به تایید اعضای هیات امنای استان کرمانشاه رسید.

در بودجه سال آینده استان 15 درصد برای فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته شده است که از این میزان 5 درصد از منابع شهریه، 5 درصد فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بینان و 5 درصد نیز از مازاد درآمد مصوب سال 94 پیش بینی شده است.همچنین بودجه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی دانشجویان و بودجه‌های عمرانی و سرمایه گذاری دانش بنیان نیز در چارچوب سیاست‌های دانشگاه منظور و به تصویب رسید.

در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیات‌های علمی استان کرمانشاه نیز سیاست‌های ابلاغی سازمان مرکزی به تایید و تصویب اعضای هیات امنای استان کرمانشاه رسید.

برنامه اصلاحی استان کرمانشاه برای سال 94 با رویکرد کیفی سازی جذب اعضای هیات علمی، توسعه شرکت‌های دانش بنیان، اجرای طرح‌های فرهنگی ماندگار، جذب منابع 16 درصدی خارج از شهریه، مبتنی بر ارتقای جایگاه واحدهای دانشگاهی استان با اصلاحاتی به تصویب رسید.همچنین در این جلسه مقرر شد اصلاحات بودجه و برنامه در کمیسیون دائمی هیات امنای استان مطرح و در جهت تایید به معاونت برنامه ریزی سازمان ارجاع داده شود.

از دیگر مصوبات این جلسه انتخاب حسابرس هیات امنای استان کرمانشاه و خزانه دار این استان بود.همچنین نمودار سازمانی واحدهای استان و دائمی شدن اعضای کمیسیون دائمی این استان در جلسه هیات امنای استان کرمانشاه به تصویب رسید.

در جلسه دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام بودجه سال 94 استان از حیث منابع و مصارف و از حیث درآمد و هزینه با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. بودجه استان ایلام از حیث درآمد و هزینه 37 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 49 میلیارد تومان به تصویب رسید.

مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

همچنین رویکردهای برنامه کلان دانشگاه از جمله جذب هیات علمی توانمند، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان، طرح‌های فرهنگی ماندگار و توسعه تحصیلات تکمیلی به عنوان مبنای اساسی بودجه ریزی و اصلاح برنامه مدنظر قرار گرفت.

در این جلسه درخصوص جلب کمک‌های مردمی مقرر شد تمهیدات لازم توسط هیات امنای استان در این خصوص اندیشیده شود. تعیین حسابرس و خزانه دار استان وهمچنین تصویب نمودار کلان تشکیلانی استان از دیگر مصوبات جلسه بود.

مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه منتهی به سال 94 که درمصوبات جلسه هیات امنای استان خراسان رضوی مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

این بودجه در زمینه درآمد و هزینه با رقم230 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 290 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای استان خراسان رضوی قرار گرفت.

بودجه استان استان خراسان رضوی از حیث ساختار هزینه‌ای بسیار مطلوب تدوین و ابلاغ شد و برنامه اصلاحی استان نیز با تمرکز بر ارتقای کیفیت و تعالی واحدهای دانشگاهی استان، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان تجاری سازی تحقیقات، اجرای طرح‌های فرهنگی ماندگار، تامین منابع از طریقی خارج از شهریه و ساخت و احداث پارک علم و فن آوری به تصویب رسید و مقرر شد در کمیسیون دائمی استان اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و نسخه نهایی به هیات امنا ارسال شود.

نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود و در زمینه سایت گلبهار نیز مباجث مختلفی مطرح که از جمله بین المللی کردن آن و جذب دانشجویان خارجی است.انتخاب خزانه دار و حسابرس استان از دیگر مصوبات جلسه هیئت امنای استان خراسان رضوی بود.

در جلسه هیات امنای استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی، بودجه سال 94 استان‌های خراسان شمالی و جنوبی از حیث منابع و مصارف و از حیث درآمد و هزینه با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. بودجه استان خراسان شمالی از حیث درآمد و هزینه 38 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 54 میلیارد تومان به تصویب رسید.همچنین بودجه استان خراسان جنوبی از حیث درآمد و هزینه 38میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 53 میلیارد تومان به تصویب رسید.

در این جلسه مقرر شد که بودجه استان‌ها کاملا متوازن و بدون کسری و منطبق بر برنامه مصوب باشد.همچنین مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

برنامه اصلاحی استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز با تمرکز بر ارتقای کیفیت و تعالی واحدهای دانشگاهی استان، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان، تجاری سازی تحقیقات، اجرای طرح‌های فرهنگی ماندگار، تامین منابع از طریقی خارج از شهریه و ساخت و احداث پارک علم و فن آوری به تصویب رسید و مقرر گردید در کمیسیون دائمی استان اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و نسخه نهایی به هیات امنا ارسال شود.

انتخاب خزانه دار و حسابرس استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی از دیگر مصوبات جلسه هیئت امنا بود.

مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه استان زنجان و اردبیل منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان اردبیل در زمینه درآمد و هزینه با رقم 74میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 90 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت.همچنین بودجه استان زنجان در بخش منابع و مصارف 113 میلیارد تومان و در بخش درآمد و هزینه 90 میلیارد تومان به تصویب اعضای هیات امنای استان زنجان رسید.

بودجه این دو استان از حیث ساختار هزینه‌ای بسیار مطلوب تدوین و ابلاغ شد و برنامه اصلاحی آنها نیز با تمرکز بر ارتقای کیفیت و تعالی واحدهای دانشگاهی استان، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان تجاری سازی تحقیقات، اجرای طرح‌های فرهنگی ماندگار، تامین منابع از طریقی خارج از شهریه و ساخت و احداث پارک علم و فن آوری به تصویب رسید و مقرر گردید در کمیسیون دائمی استان اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و نسخه نهایی به هیات امنا ارسال شود.

نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب خزانه دار و حسابرس این دو استان نیز از دیگر مصوبات جلسه هیات امنای استان زنجان و اردبیل بود.

در جلسه هیات امنای استان مرکزی مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه استان مرکزی منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان مرکزی در زمینه درآمد و هزینه 209 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 256 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت.

نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب حسابرس استان نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.

مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه دو استان همدان و لرستان منتهی به سال 94 هم که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان لرستان در زمینه درآمد و هزینه 100 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 134 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت. همچنین این رقم برای استان همدان در بخش درآمد و هزینه 97 میلیارد تومان و در بخش منابع و مصارف 125 میلیارد تومان به تصویب رسید.

نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب حسابرس این دو استان نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.

مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه استان قزوین منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان قزوین از حیث درآمد و هزینه 159 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 200 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت. نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب حسابرس این استان نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.

در جلسه هیات امنای دو استان قم و البرز، مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه دو استان قم و البرز منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان قم در زمینه درآمد و هزینه 36 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 46 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت. همچنین این رقم برای استان البرز در بخش درآمد و هزینه 127 میلیارد تومان و در بخش منابع و مصارف 168 میلیارد تومان به تصویب رسید.

مقرر شد نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده نیز در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب حسابرس این دو استان نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.

مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه دو استان کرمان و بوشهر منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان کرمان از حیث درآمد و هزینه 190 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 248 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت.این ارقام برای استان بوشهر در بخش منابع و مصارف 110 میلیارد تومان و در بخش درآمد و هزینه 86 میلیارد تومان به تصویب اعضا رسید.

نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب حسابرس این دو استان نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.

در انتهای این جلسه نیز اعضای هیات امنای دو استان دو طرح دانش بنیان برای شیرین کردن آب دریا در استان بوشهر و طرح استفاده از الیاف نخل خرما را در بافق کرمان به تصویب رساندند.

مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان سیستان و بلوچستان از حیث درآمد و هزینه 83 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 107 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت.همچنین این ارقام برای استان هرمزگان در بخش درآمد و هزینه 173 میلیارد تومان و در بخش منابع و مصارف 207 میلیارد تومان به تصویب اعضا رسید.

نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب حسابرس این دو استان نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.

در جلسه هیات امنای استان تهران، مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه استان تهران منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی جهت تلفیق بودجه به منظور ارائه به هیات امنای مرکزی قرار گیرد.

بودجه استان تهران از حیث درآمد و هزینه 1480 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 2300 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت. نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده هم در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود.

مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه دو استان آذربایجان شرقی و غربی منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد، در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان آذربایجان شرقی در زمینه درآمد و هزینه 400 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 520 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت. همچنین این رقم برای استان آذربایجان غربی در بخش درآمد و هزینه 119 میلیارد تومان و در بخش منابع و مصارف 152 میلیارد تومان به تصویب رسید.

نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب حسابرس این دو استان نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.

در جلسه هیات امنای دو استان فارس و کهگیلویه دانشگاه آزاد اسلامی، مقرر شد اصلاحات مورد نظر بودجه و برنامه منتهی به سال 94 که در جلسه مطرح شد در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به عنوان مصوبه هیات امنا در اختیار معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

بودجه استان فارس در زمینه درآمد و هزینه 350 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 456 میلیارد تومان مورد تایید اعضای هیات امنای این استان قرار گرفت.همچنین استان کهگیلویه و بویر احمد نیز در زمینه درآمد و هزینه 73 میلیارد تومان و منابع و مصارف در حدود 111 میلیارد تومان به تصویب رسید.

نمودار سازمانی با سطوح تعریف شده در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود. انتخاب حسابرس این دو استان نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.

بودجه استان‌ها از حیث ساختار هزینه‌ای بسیار مطلوب تدوین و ابلاغ شد و برنامه اصلاحی آنها نیز با تمرکز بر ارتقای کیفیت و تعالی واحدهای دانشگاهی استان، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان تجاری سازی تحقیقات، اجرای طرح‌های فرهنگی ماندگار، تامین منابع از طریقی خارج از شهریه و ساخت و احداث پارک علم و فن آوری به تصویب رسید و مقرر شد در کمیسیون دائمی استان اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و نسخه نهایی به هیات امنا ارسال شود.

انتهای پیام/ع

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =

آخرین اخبار

وب گردی