خبرنگاران با تمام فرودهای مادی و عدم امنیت شغلی تحت فشار بوده اند ولی تا به حال رسالت خود را به خوبی انجام داده اند .

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا؛ فضائل اخلاقی و مسئولیت های پیامبرگونه کار رسانه در هیچکس پوشیده نیست ، همچنین همگان اطلاع دارند که رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی چه نقشی در فضای اجتماعی و سیاسی بازی می کند . در سالیان اخیر و در افشای پرونده بابک زنجانی ، حقوق ها و املاک نجومی نقش موثر رسانه و خبرنگاران را دیده ایم .
در موارد متعددی دیدیم که خبرنگاری با افشای املاک نجومی دادگاهی می شود و از این لحاظ مدت زمان زیادی تحت فشار قرار می گیرد ، دیده ایم که خبرنگاری فسادی و تخلفی را افشا می کند و چگونه تحت فشار اصحاب قدرت و باندهای فساد قرار می گیرد . خبرنگاران با تمام فرودهای مادی و عدم امنیت شغلی تحت فشار بوده اند ولی تا به حال رسالت خود را به خوبی انجام داده اند .
خبرنگاران نه به دلیل پول و تامین مالی بلکه به خاطر عشق خود به کار خبری و اصلاح جامعه وارد این حوزه می شوند ، این موضوع البته قابل کتمان نیست که در بین جامعه خبری خبرنگارنماهایی وجود دارند که کیسه دوخته و وارد این حوزه شده اند تا منبع درآمدی برای آنها باشد .
امروز فریدون حسنوند، در بخشی از نطق استیضاح ربیعی گفت: با دو میلیارد بودجه دوستان خود را در روابط را عمومی بسیج کردید که در مسئله استیضاح بر دهان رسانه‌ها ققل بزنند.
آقای حسنوند مستندات خود را در این رابطه منتشر کنید ، این موضوع نه تنها تهمتی به روابط عمومی وزارت تعاون است که خود آن مجموعه باید مستقلا پیگیری کند بلکه تهمت و توهین سنگینی به جامعه خبری و خبرنگاران است . جامعه ما را چه شده است که نماینده ای بدون ارائه مستندات و حتی نام بردن از رسانه ای تهمتی را به اصحاب رسانه نسبت می دهد و آنها را به گرفتن حق السکوت متهم می کند .
نویسنده این مطلب به عنوان عضوی از جامعه رسانه ای کشور از رئیس کمسیون انرژی مجلس درخواست دارم که اسناد گفته های خود را منتشر کند ، اگر ایشان تحت تاثیر جو به وجود آمده و برای جو سازی علیه وزیر تعاون ، کار و رفاه این سخنان را گفته از خبرنگاران عذرخواهی کند .

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =