نخستین دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون (استعدادهای برتر) در رشته مدیریت منابع خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، دانستن شرح زندگی برای افراد پرتلاش و خستگی ناپذیر را مانند پلی برای تقویت هر چه بیشتر در هدف افزایی می‌داند.

نخستین دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون (استعداد برتر) در رشته مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با بیان اینکه آدمی ساخته و پرداخته افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده اظهار کرد: «برای اینکه ما هم در زندگی فردی و اجتماعی خود به آینده خویش امیدوارانه بنگریم و پله های موفقیت را یکی پس ازدیگری درست طی کنیم، باید در زندگی خود از همان دوران نوجوانی و جوانی، برنامه ریزی صحیح و اصولی را ترسیم و مدیریت کنیم.»

سید اکبر ساداتی با ابراز خرسندی از انتخاب واحد دانشگاهی میانه برای ادامه تحصیل بیان کرد: «بدون تقویت طول عمر پایه ای، خوشبختی و موفقیت هرگز برای شخص تحقق نخواهد یافت. از این رو دانستن شرح زندگی برای افراد پرتلاش و خستگی ناپذیر مانند پلی برای تقویت هر چه بیشتر در هدف افزایی است.»

وی فرآیند تحصیل را از جمله جریانات درگیر با سیستم انگیزشی عنوان کرد و گفت: «فعالسازی و تقویت انگیزش درونی در دانشجویان اهداف مبتنی بر یادگیری آنها را برآورده خواهد کرد و دوام و پایایی آنها را تضمین خواهد کرد. دانشجویی که دارای انگیزه های درونی قوی هست، نه صرفا بر مبنای کسب نمرات برتر، جوائز و امتیازات ویژه، بلکه بر اساس انگیزه‌های درونی خویش وارد عمل خواهد شد.»

ساداتی ادامه داد: «همه ما می دانیم که افزایش تعداد تحصیلکرده عالی (تحصیلات تکمیلی) یک جامعه خوب است، اما به شرطی که این تحصیل، واقعی و بر اساس زحمت به مطالعه و فرآیند واقعی کسب علم و دانش منجر شود نه مدرک گرایی.»

بدون تقویت طول عمر پایه ای، خوشبختی و موفقیت هرگز برای شخص تحقق نخواهد یافت. از این رو دانستن شرح زندگی برای افراد پرتلاش و خستگی ناپذیر مانند پلی برای تقویت هر چه بیشتر در هدف افزایی است

نخستین دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، این واحد دانشگاهی را یکی از مجهزترین و بزرگترین مجموعه آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی برای علاقه مندان به تحصیل در تحصیلات تکمیلی و دیگر مقاطع تحصیلی توصیف کرد.

وی افزود: «انتخاب دانشگاه مناسب از مهم ترین تصمیمات زندگی هر فرد است. شروع تحصیلات در رشته مورد نظر خود فقط نیمی از انتخاب مسیر مطلوب هست. نیم دیگر این است که به این نتیجه برسد که این انتخاب شما چگونه بر آینده بلندمدت شما اثر خواهد گذاشت. انتخاب دانشگاه مناسب همواره باید به شما کمک کند تا دری به روی شما به سوی آینده شغلی پربار گشوده شود.»

به گزارش آنا، بیوگرافی و فعالیت های تحصیلی، فرهنگی و کتاب های چاپ شده، آموزشی، دانشگاهی، مدیریت های اجرایی و ... این استعداد برتر به شرح زیر است.

سید اکبر ساداتی متولـد یکـی از روستاهای تابعه شهرستان ساری( روستای سمسکنده ). در سال 1360 موفق به اخذ دیپلم تجربی از دبیرستان 15 خرداد ساری. در دوران جوانی علاقه زیادی که به ورزش از خود نشان داده در رشته دو ومیدانی(ورزش پایه)، قهرمان آموزشگاه های مازندران و کشور شده و در همان دوران همزمان با تحصیل جـذب شرکت کشت و صنـعت شمال شده و به طـور مـوازی تا سمت سرپرست کل تصفیه و تولید و کنترل و کیفیت و به مدت ده سال قهرمان دو ومیدانی مازندران و کارگران کشور پیش رفته است.

در همان زمان توسط وزیر وقت کار به عنوان عضو هیات امنای باشگاه ورزشی کارگران مازندران انتخاب و در مدت کوتاهی عملکرد بسیار مفیدی در رشته ورزشی زیر بنایی به منطقه مازندران عرضه کرده است.

الف) فعالیت های تحصیلی:
کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم کشاورزی ( زراعت واصلاح نباتات )
کارشناسی ارشد مدیریت صنایع(گرایش سیستم و بهره وری)
کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاکشناسی(گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک)
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک با گرایش فیزیک وحفاظت خاک

ب ) فعالیت های فرهنگی و کتاب های به چاپ رسیده:
1- کشاورزی و صنعت- (چاپ اول)
2- مطالعات حیاتی علف های هرز- (چاپ دوم)
3- استراتژی توسعه بهسازی مدیریت گیاهان صنعتی- (چاپ سوم)
4- تحلیل تحقیق درعملیات 1- (چاپ اول)
5- تحلیل تحقیق درعملیات 2- (چاپ اول)
6- فرهنگ بهره وری(اکسیرمدیریت)- (چاپ سوم)
7- دو و میدانی درگذر زمان و مکان– (چاپ اول)
8- اصول حسابداری(1)- (چاپ چهارم)
9- تحلیل مسائل اصول حسابداری 1- (چاپ پنجم)
10- اصول حسابداری(2)- (چاپ دوم)
11- تحلیل مسائل اصول حسابداری 2- (چاپ چهارم)
12- تحلیل مسائل حسابداری صنعتی1 – تلاش مشترک- (چاپ سوم)
13- تحلیل مسائل اصول حسابداری 3 – تلاش مشترک- چاپ دوم)
14- تحلیل مسائل حسابداری صنعتی 2 – تلاش مشترک- (چاپ دوم)
15- آمار و احتمال کاربردی(استفاده وسوء استفاده ازآمار)- (چاپ سوم)
16- اصول تصفیه روغن های خوراکی با رویکرد پنبه دانه وسویا)- چاپ اول)
17- علف های هرز(اصول وروشهای کنترل)- (چاپ چهارم)
18- کارآفرینی و مدیریت استراتژیک – (چاپ چهارم)
19- تحلیل مسائل حسابداری صنعتی3 – تلاش مشترک- (چاپ سوم)
20- تحلیل مسائل حسابداری پیشرفته2 – تلاش مشترک- (چاپ دوم)
21- تحلیل مسائل حسابداری میانه 1 – تلاش مشترک- (چاپ دوم)
22- تحلیل مسائل حسابداری میانه 2- تلاش مشترک- (چاپ اول)
23- زیتون(کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری به روش ارگانیک)– (چاپ اول)
24- هم افزایی(مدیریت همت وکارمضاعف)- (چاپ اول)
25- هم افزایی(جهاداقتصادی)- (چاپ دوم)
26- مرکبات(کاشت، داشت وتولید میوه به روش ارگانیک)- (چاپ چهارم)
27- هم افزایی(تولیدملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی)- (چاپ دوم)
28- مدیریت سایه ای(با رویکرد مثبت اندیشی و منفی گرایی)- (چاپ اول)
29- برنج (پدیده های نوظهور درکاشت، داشت، برداشت ومصرف به روش ارگانیک)- (چاپ دوم)
30- گندم (پدیده های نوظهور درکاشت، داشت، برداشت و مصرف به روش ارگانیک)- (چاپ دوم)
31- روشهای تحقیق(پژوهش کاوی، پروپوزال و پایان نامه نویسی کاربردی)- (چاپ دوم)
32- پروش قارچ های خوراکی (صدفی – دکمه ای و...) – کاربردی- (چاپ اول)
33- علف های هرز (اصول مدیریت وروشهای کنترل)- تلاش مشترک- (چاپ دوم)
34- 25 گیاه پرمصرف وخواص دارویی ودرمانی آنان- (چاپ دوم)
35- برنج افزایی(با رویکرد شناخت حلقه های مفقوده درمدیریت کشاورزی عصر حاضر)- (چاپ دوم)
36- قارچ افزایی درمحیط های کوچک- (چاپ اول)
37- گیاه افزایی و میوه افزایی- (چاپ دوم)

ج) فعالیت های آموزشی- دانشگاهی و مدیریت های اجرایی

1) سابقه تدریس حدود 22 سال در دانشگاه های مازندران و گلستان در سال های 1373 تاکنون
2) سابقه تدریس درکلاس های کار آفرینی و مدیریت برای بنگاه های اقتصادی منطقه مازندران وگلستان
3) سابقه داوری در ارزیابی مقالات علمی در 6 کنفرانس های داخلی و بین المللی
4) سابقه تجربی واجرایی، معاون آماده سازی یکی ازشرکت های وابسته به وزارت صنعت معدن وتجارت، سرپرست کل شرکت کشت و صنعت شمال – دانه های روغنی - دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز و....

د) تشویقات کشوری

1) دریافت جایزه نویسنده برتر درسال های 1386 و 1389 و...
2)دریافت جایزه برترین ایده ها وطرح های فرهنگی ازسوی وزارت علوم ،تحقیقات وفن آوری درسال 1378.
3)دریافت نشان عالی برترین درقلمرو کار وتعالی ازسوی وزارت کارواموراجتماعی و وزیر ارشاد درسال 1389.
5) دریافت جایزه پژوهشگر برتر درقلمرو - صیانت اجتماعی ایثارگران درایران 1404 (دربعُدمعنوی) درسال 1391.
6) دریافت جایزه پژوهشگر برتر کشوری درقلمرو- نقش نخبگان درتولید فرهنگ ناب درسال 1393.
7) ناشر- مؤلف نمونه استانی سال 1391 استان مازندران و...

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی