عیدی مبلغی است که پایان هر سال به‌عنوان پاداش پایان سال به تمام کارگران تعلق می‌گیرد. بر این اساس به تمام کسانی که مشمول قانون کار قرار می‌گیرند، اعم از اینکه قرارداد آنها دائمی، موقت، ساعتی، پاره‌وقت و... باشد عیدی تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، عیدی کارگری معادل 2 ماه حقوق مبناست، به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق تجاوز نکند. بر این اساس، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌ هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود.

عیدی کارگران در سال 95 حداقل یک‌میلیون و 624 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 436 هزار تومان است. پرداخت بیش از مبلغ مذکور به موجب قانون مجاز نیست.

عیدی به ترتیب و میزانی که ذکر شد به تمام مشمولان قانون کار که در مراکز خصوصی، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و همچنین دستگاه‌های دولتی شاغل هستند باید پرداخت شود. بنابراین شاغلان بخش کارگری در دستگاه‌های دولتی نیز با توجه به پوشش قانون کار مطابق ضرایب فوق باید عیدی دریافت کنند. کسانی که کمتر از 12 ماه مشغول به کار بوده‌اند به میزان کارکرد محق به دریافت عیدی هستند. به عنوان مثال به کسی که 8 ماه در کارگاهی اشتغال داشته است باید معادل هشت دوازدهم عیدی پرداخت شود. عیدی فقط شامل حال کسانی که تا پایان سال کار کرده‌اند نمی‌شود، بلکه کارگرانی که قبل از پایان سال از کار منفک شوند باز هم متناسب با میزان کارکرد باید عیدی بگیرند.

سنوات پایان خدمت

یکی از مزایای اجباری که کارفرما در هر حالت موظف است آن را به کارگر پرداخت کند حق سنوات است. سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و استعفا و... دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین حقوق پایه و مبنای کارگر است. حق سنوات طبق قانون باید هنگام قطع ارتباط کاری پرداخت شود، ولی پرداخت آن قبل از پایان اشتغال نیز منع قانونی ندارد و علی‌الحساب به شمار می‌رود و از مبلغ نهایی هنگام انفکاک خدمت کسر می‌شود. حق سنوات نیز همانند عیدی متناسب با مدت اشتغال قابل پرداخت است و در صورتی‌ که کارگر فوت کند به خانواده وی پرداخت می‌شود. حق سنوات جدا از مبلغی است که سازمان تامین‌اجتماعی برای کارگر و خانواده وی به عنوان مستمری در نظر می‌گیرد. میزان حق سنوات نباید از حداقل حقوق کارگری در سال مربوطه کمتر باشد، ولی در قانون سقف خاصی برای آن مقرر نشده است.

عیدی و سنوات پایان خدمت مشمول کسر حق بیمه است؟

عیدی به میزانی که قانون کار تعیین کرده است (تا سه برابر حداقل حقوق) از پرداخت حق بیمه معاف است، به شرطی که از یک دوازدهم معافیت سالانه کمتر باشد. از پرداخت مالیات نیز معاف است، ولی اگر از میزانی که قانون کار تعیین کرده بیشتر باشد مشمول 10 درصد مالیات خواهد بود.

عیدی و سنوات کارکنان ساعتی و پاره‌وقت چگونه محاسبه می‌شود؟

مأخذ محاسبه حق سنوات و عیدی در مورد کارگران مشمول مقررات مزد ساعتی و پاره‌وقت، میانگین مجموع پرداختی به آنها در آخرین 90 روز کارکرد است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

وب گردی

آخرین اخبار